Dogcases                                          
 Inspired by Bandhu Hondenfotografie & Dogcase hondengedragstherapie, coaching en begeleiding van (jonge) honden *  Verrassend Anders  *                                                                    

De basis voor een perfect hond/baas combinatie is de puppytest

Aan de basis van een geweldig hondenleven staat natuurlijk een fijne baas…

Voor de ene hond is dat een actieve baas.
Voor een andere hond een consequente baas. 
De ene hond voelt zich gelukkig in een gezin, de andere juist niet.

Heb je een nestje pups, laat dan altijd een puppytest uitvoeren. Zodat je een perfecte match kunt maken tussen hond en baas. 

Op de leeftijd van 7 weken voer ik de test uit waarbij de pups een voor een beoordeeld worden op kwaliteiten die in aanleg aanwezig zijn. Het gaat hierbij om de verschillen tussen de pups onderling. In overleg met de fokker wordt altijd een keuze gemaakt voor de onderdelen waarop de puppy’s getest worden. Met name over het nut en de noodzaak van de  zweeftest (de hond van de grond tillen) en de dwangproef (pup op zijn rug leggen en hem daar houden wordt tegenwoordig verschillend gedacht (nut om de pup bloot te stellen aan deze eventuele traumatische handelingen), er zijn ook goede alternatieven voor te bedenken.. 

 
De puppytest kan uit de volgende bestaan:
01. Sociale binding met de mens                  :  komen naar de tester
02. Sociale binding                                        :  volgen naar de tester
03. Onderwerping                                          :  30 sec. op de rug 
04. Sociale dominantie                                  :  nadrukkelijk aaien/hoofd beneden drukken
05. Controleverlies                                         :  laten zweven van de pup, 30 sec
06. Gevoeligheid voor aanraking                   :  knijpen van de pup, (tussen de zij/tenen)
07. Bereidheid tot werken                              :  apporteertestjes
08. Gevoeligheid voor geluid                          :  rammel blik 
09. gevoeligheid visueel                                  :  najagen lap/raar voorwerp
10. Dominantie t.o.v. mens                              :  tester op de buik op de vloer
11. Dominantie t.o.v. dieren                             :  pluchen hond of ander dier op grond
12. Stabiliteit (vreemd voorwerp)                     :  uitklappen paraplu
13. Doorzettingsvermogen                               :  verstopt voertje bemachtigen
14. Probleemoplossend vermogen                  :  uitweg van barrière zoeken
15. speuren                                                      :  geurspoor met penslapje


Wat kost een puppy-test?
Voor de puppytest betaalt u een basisbedrag van € 65,00 en daarbij € 15 per pup. De puppytest wordt afgenomen op de leeftijd van 7 weken. Per pup duurt de test ongeveer 15 a 20 minuten. 
De reiskostenvergoeding 0,40 euro per km. Vraag hier direct de puppytest aan. 

Na afloop van de puppytest ontvang je over iedere pup een kort verslag met daarin de bevindingen. Een leuk aandenken voor de puppybaasjes!

Op die manier draag ik ertoe bij dat in samenspraak met de fokker, die de pups immers het beste kent, dat de pup en de eigenaar een optimale “match” vormen. Na afloop van de puppytest ontvang je over iedere pup een kort verslag met daarin de bevindingen. Een leuk aandenken voor de puppybaasjes!

Wat levert de puppytest je op?

Puppykoper
Voor de nieuwe baasjes maakt de test een aantal dingen duidelijk:

  • Welke puppy uit het nest beantwoordt het best aan de verwachtingen en past het best bij het gezin/nieuwe     baasje.
  • Aan welke dingen moet je extra aandacht besteden bij de opvoeding.
  • Welke oefeningen zijn bij deze puppy het belangrijkst.

 

Fokker

Voor de fokker maakt de test mogelijk:

  • Dat de fokker beter weet welk gezin/baasje het best past bij welke puppy.
  • Dat de kopers beter zijn ingelicht over het gedrag.
  • Dat de kans dat het gedrag van de puppy verkeerd loopt minder is.
  • Dat de fokker een inzicht krijgt in het gedrag van het hele nest. Dit kan de vader/moeder combinatie in de     toekomst beïnvloeden.
  • Dat het duidelijk maakt waar de fokker het prille begin van de opvoeding eventueel nog kan verbeteren.

    Een puppytest blijft een momentopname en we weten dat gedrag context-gebonden is. Het maakt wel degelijk uit of een pup net is wakker gemaakt of hoog in energie zit omdat hij net gespeeld heeft met nestgenoten.

 

Vraag hier direct de puppytest aan.


Wat geeft een puppytest eigenlijk aan?

Een puppytest meet de erfelijke aanleg van een pup  op de leeftijd van 7 weken. De pups hebben dan de perfecte leeftijd om puur en oorspronkelijk te reageren op prikkels. Ze worden één voor één getest en laten daardoor vaak juist ander gedrag zien dan als ze met de broertjes en zusjes samen zijn.  Zo kan uit de test naar voren komen welk hondje wat brutaal is en veel durft en welk hondje veel behoefte heeft om bezig te zijn. Maar ook of een hondje een aanleg heeft om schrikachtig of angstig te reageren.

Maar de aanleg voor bepaalde karaktereigenschappen is slechts een onderdeel van het uiteindelijke karakter van de pups.  Want ook de ervaringen die een pup in zijn leventje meekrijgt (of juist mist) zijn belangrijk.  De verhouding is hierbij ongeveer (50/50)

Bijvoorbeeld: een pup met een open karakter die vervolgens in de socialisatieperiode de tuin niet uitkomt, krijgt te weinig kans om uit te groeien tot een open en stabiele hond.

Een pup met een aanleg om de wereld met argusogen te bekijken, heeft met een eigenaar die hem gedoseerd met de wereld laat kennismaken juist wèl meer kans om tot een stabiele hond uit te groeien.

* De test geeft dus geen waardeoordeel over de pups, alle pups zijn zoals ze zijn en dus goed.

* De uitslag van de test geeft de fokker een objectief beeld of de pups qua gedrag aan het ideaalbeeld voldoen.

Dat een puppy een puppytest heeft ondergaan betekent echter niet dat het hondje een goed gedrag heeft of dat hij makkelijk opvoedbaar zal zijn. Hoe de hond zich gedraagt eens hij bij jullie thuis is, wordt bepaald door een combinatie van factoren, waarvan zijn erfelijke aanleg slechts 1 factor is. Hoe je bijvoorbeeld met de puppy omgaat, hoeveel beweging krijgt hij, welke verzorging, zijn voeding, zijn huisvesting, zijn tijdsbesteding, de samenstelling van uw gezin, de woon- en werkomstandigheden, uw eigen ervaring met honden, de kwaliteit van de adviezen die u opvolgt, en nog andere dingen zullen allemaal mee bepalen hoe uw hond zich zal gedragen eens hij een tijdje bij u is.

Vraag hier direct de puppytest aan.