Dogcases                                          
 Inspired by Bandhu Hondenfotografie & Dogcase hondengedragstherapie, coaching en begeleiding van (jonge) honden *  Verrassend Anders  *                        

Stress  en hondengedragstherapeut

Hondenbaasjes die even het spoor bijster zijn met hun viervoeter, of hulp kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun jonge of volwassen hond, help ik om samen (weer) een goed team te worden. Ik doe dit vanuit een holistische aanpak, waarbij ik uit ga van een totaalbenadering van hond en baas. De meeste gedragsproblemen komen voort uit stress en/of onzekerheid, waarbij de lichaamssignalen van de hond vaak verkeerd geïnterpreteerd worden.

Stress en onzekerheid bij uw hond
Heel veel honden ondervinden dagelijks stress en hebben een constant te hoog stressniveau. Soms zelfs zo hoog dat je kunt spreken van een hond met chronische stress. Naast gezondheidsproblemen is teveel stress de belangrijkste oorzaak van gedragsproblemen bij honden. Helaas wordt het vaak niet als zodanig erkend en herkend. Heel vaak wordt er gesproken over een ‘dominantieprobleem’. Onterecht en gevaarlijk want een behandeling gebaseerd op het ‘dominantie-denken’ geeft  juist een averechts effect en veroorzaakt nog meer stress.


Hoe herkent u stress bij uw hond?
Hoe kun je zelf zien of een hond stress (acuut en/of chronisch) heeft? Hier volgen enkele aanwijzingen.

 • Lichaamstaal; hijgen, gapen, pootje heffen, tongelen (heel snel kort het puntje van de tong laten zien), schudden, niezen, maar ook haren verliezen, huidklachten, doffe vacht et cetera
 • Probleemgedrag; bijvoorbeeld angst, agressie, uitvallen aan de riem, obsessief gedrag.
 • Relatief weinig slapen (een hond slaapt gemiddeld zo’n 14 tot 16 uur).
 • Te veel plassen (gemiddeld plast een hond 7 -15 x per dag, inclusief de kleine "markeer" plasjes)
 • Hyperactief, druk, weinig rust. 
 • Lichamelijke klachten als maag-darmproblemen, problemen met eten en drinken, huidproblemen (allergie of jeuk).

 

LET OP: je kunt niet zeggen dat als je je hond herkent in één van bovenstaande punten, je hond met zekerheid stress heeft. Om tot die conclusie te komen, heb je een compleet beeld nodig!

Als een hond af en toe stress heeft en daarvan goed hersteld, dan is er niets aan de hand. Als je hond geregeld één of meerdere van bovenstaande aanwijzingen van stress gaat vertonen, dan bestaat de kans dat je hond meer stress ervaart dan gezond voor hem is. Als je twijfelt, neem dan contact met mij op!


Voorkomen van onnodige stress

Je kunt een aantal dingen doen om te voorkomen dat je hond onnodig veel stress ervaart.

 • Zorg voor voldoende beweging; een hond (afhankelijk van het ras natuurlijk) heeft gemiddeld genomen baat bij een (on)aangelijnde wandeling van 1 tot 1,5 uur per dag en 3 tot 4 kortere uitlaatbeurten van 15-20 minuten en waarbij hij lekker zijn neus kan en mag gebruiken (dus lekker laten snuffelen waar hij wil). 
 • Creëer geen marathonloper! Als je hond meer dan 3 uur per dag beweging nodig heeft, is het goed eens kritisch te kijken naar zijn stressniveau. Het is niet per definitie zo dat hij dan stress heeft, maar het zou mogelijk een duidelijke aanwijzing kunnen zijn. 
 • Probeer een goede mix te hanteren van de plaatsen waar je je hond uitlaat; wissel prikkelrijke en prikkelarme omgevingen in een week met elkaar af zodat je hond ook de gelegenheid krijgt om eens echt rustig te wandelen zonder met van alles in zijn omgeving bezig te (hoeven) zijn.
 •  Minstens net zo belangrijk als voldoende beweging; geef je hond iets om over na te denken! Doe elke dag enkele oefeningen met hem (die jullie allebei leuk vinden). Laat je hond bijvoorbeeld overal door het huis voorwerpen zoeken of ga met je hond hersenwerk doen of speuren.
 •  Hou je binnen het huishouden/gezin allemaal aan dezelfde regels. Daarbij maakt het in feite niet uit wat die regels zijn, maar wel dat er duidelijkheid is. Hoe voorspelbaarder de omgeving van een hond is, des te minder stress hij heeft. Denk aan het opvoeden van kinderen, deze hebben ook behoefte aan duidelijke regels.
 •  Zorg voor voldoende rust, zodat uw hond ook kan herstellen van dingen die hij meegemaakt heeft.

 

Heeft je hond problemen zoals angst, agressie, obsessief gedrag of heeft u een ADHD-hond? Ga dan niet zelf aan het ‘dokteren’ maar schakel hulp in om de situatie goed te analyseren en onder deskundige begeleiding zo nodig meer maatregelen te nemen.


Wat is een holistische benadering?
De holistische benadering gaat ervan uit dat de hond als een geheel (fysiek en mentaal) benaderd moet worden. Het gedrag van de hond wordt bepaald door de interactie met zijn omgeving, de opvoeding, de invloed van zijn gezin en de invloed van het verleden van het dier, zijn genetisch materiaal en zijn karakter.

Onze hond is een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid. Dit betekent dat als er op een van deze gebieden een verstoring ontstaat dat invloed heeft op de andere gebieden. Bij het helen van deze verstoring, moet je ook aandacht hebben voor de andere gebieden. Kruiden, aromatherpie, Bach Bloesemremedies, homeopathie of juiste voeding kunnen helpen om het evenwicht te herstellen. Ook massage, shiatsu, Ttouch kunnen een goede ondersteuning zijn, mits deskundig ingezet.

Mijn aanpak is er daarom altijd op gericht om de  balans in het lichaam en geest te herstellen. Het kan een oplossing bieden voor veel soorten fysieke klachten om zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

Maar ook bij stress of mentale klachten, zoals angsten, werkt deze aanpak. Het is toegankelijk voor iedere hond of deze nu jong, oud, sterk of zwak is.

Mijn expertise ligt in de interactie tussen mens en dier: op de band en samenwerking tussen mens en dier, het begrijpen van dierengedrag en deze informatie in begrijpelijke  woorden uitleggen. Ik geef " vanuit een voor hond en baas vriendelijk en positief trainen "leermethode Dogcase" advies zodat u op een veel leukere en ook effectievere manier een echte band met uw hond krijgt.

Voorbeeld
Een hond  vertoont ongehoorzaam gedrag, maar de hond kan er eigenlijk niks aan doen. De adrenaline giert door zijn lichaam. Eerst en vooral, voordat u gaat trainen en opvoeden (gedrag veranderen), is het dus belangrijk de hond rustig te krijgen, zodat deze open staat voor uw training. Ik observeer de levensstijl en emoties van de baasjes. Welke (stress)signalen geven ze door aan de hond? Ik kijk naar de dagelijkse activiteiten en voeding van de hond. Eventueel kunnen we met natuurvoeding, zonder kleurstoffen en bewaarmiddelen, het  hypergedrag verminderen. Daarnaast kan met ondersteuning van kruiden de hormoonhuishouding, het neurologisch systeem e.d. tot rust gebracht worden.

Pas als de stress en de hyperactiviteit verminderd zijn, kun je gaan trainen en boekt u snel vooruitgang en resultaat. Daarbij kan ik helpen met de training en ik geef verschillende tips om op de juiste manier met de hond om te gaan. Deze totaalbenadering, is een holistische aanpak. 

Gedragsproblemen bij de hond staan dus zelden op zichzelf. Vaak speelt de eigenaar of de omgeving een belangrijke rol. En is het probleemgedrag een uiting van een dieperliggend probleem. Om probleemgedrag goed op te lossen, moet er dan ook dieper gegraven worden en moet dus niet alleen het gedrag onder de loep genomen worden. Het begint bij een goede analyse van het individuele karakter van de hond en de emoties die bij de hond overheersen. Maar ook fysieke klachten kunnen een aanwijzing zijn van wat er werkelijk met de hond aan de hand is. Het is zeer zeker niet de bedoeling om op de stoel van de dierenarts te gaan zitten. Als er aanwijzingen zijn voor fysieke klachten dan zal eerst (terug)verwezen worden naar de dierenarts alvorens de gedragstherapie kan worden gestart of voortgezet.

Om misverstanden te voorkomen; training blijft belangrijk en onmisbaar! Leerervaringen zijn essentieel voor vorming en instandhouding van gedrag. Maar een van nature angstige hond, die met behulp van training heeft geleerd dat hij niet meer bang hoeft te zijn voor een auto, blijft in zijn kern angstig/onzeker. Zolang er niet gewerkt wordt aan die individuele karaktereigenschap, is de kans op terugval of verplaatsing van het probleem groot.